Giới thiệu về Vitala Retail

Nằm trong hệ sinh thái Metaway Med, Vitala Retail xây dựng và phát triển hệ thống bán lẻ với các chi nhánh, center trên toàn quốc, đóng vai trò quan trọng trong việc đưa những sản phẩm đông dược của Endo Life và dược mỹ phẩm của các hãng nổi tiếng thế giới đến với khách hàng, đưa hình ảnh của Metaway Med và Endo Life được nhận biết rộng rãi trên cả nước.

Tầm nhìn:

Trở thành nhà cung cấp hàng đầu về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp chất lượng cao, giúp khách hàng đạt được sức khỏe và vẻ đẹp tự nhiên nhất.

Sứ mệnh:

Cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp chất lượng cao từ thiên nhiên và sử dụng công nghệ tiên tiến nhất, giúp khách hàng tăng cường sức khỏe và nâng cao vẻ đẹp tự nhiên của mình.

Giá trị cốt lõi:

  • Chất lượng: cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp chất lượng cao nhất để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
  • Tự nhiên: sử dụng các thành phần từ thiên nhiên để đảm bảo an toàn và tối đa hóa hiệu quả cho khách hàng.
  • Công nghệ: sử dụng công nghệ tiên tiến nhất để tạo ra các sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.

Lời hứa thương hiệu:

Cam kết cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp chất lượng cao nhất từ thiên nhiên và sử dụng công nghệ tiên tiến nhất để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Hải phát hoàng long

Tòa Hải Phát - La Khê - Hà Đông - Hà Nội

0336449789

Hải phát hoàng long

Tòa Hải Phát - La Khê - Hà Đông - Hà Nội

0336449789

Hải phát hoàng long

Tòa Hải Phát - La Khê - Hà Đông - Hà Nội

0336449789

Hải phát hoàng long

Tòa Hải Phát - La Khê - Hà Đông - Hà Nội

0336449789

Hải phát hoàng long

Tòa Hải Phát - La Khê - Hà Đông - Hà Nội

0336449789

Hải phát hoàng long

Tòa Hải Phát - La Khê - Hà Đông - Hà Nội

0336449789

Hải phát hoàng long

Tòa Hải Phát - La Khê - Hà Đông - Hà Nội

0336449789

Hải phát hoàng long

Tòa Hải Phát - La Khê - Hà Đông - Hà Nội

0336449789

Hải phát hoàng long

Tòa Hải Phát - La Khê - Hà Đông - Hà Nội

0336449789

Hải phát hoàng long

Tòa Hải Phát - La Khê - Hà Đông - Hà Nội

0336449789

Hải phát hoàng long

Tòa Hải Phát - La Khê - Hà Đông - Hà Nội

0336449789

Hải phát hoàng long

Tòa Hải Phát - La Khê - Hà Đông - Hà Nội

0336449789

Hải phát hoàng long

Tòa Hải Phát - La Khê - Hà Đông - Hà Nội

0336449789

Hải phát hoàng long

Tòa Hải Phát - La Khê - Hà Đông - Hà Nội

0336449789

Hải phát hoàng long

Tòa Hải Phát - La Khê - Hà Đông - Hà Nội

0336449789

Hải phát hoàng long

Tòa Hải Phát - La Khê - Hà Đông - Hà Nội

0336449789

Hải phát hoàng long

Tòa Hải Phát - La Khê - Hà Đông - Hà Nội

0336449789

Hải phát hoàng long

Tòa Hải Phát - La Khê - Hà Đông - Hà Nội

0336449789

Hải phát hoàng long

Tòa Hải Phát - La Khê - Hà Đông - Hà Nội

0336449789

Hải phát hoàng long

Tòa Hải Phát - La Khê - Hà Đông - Hà Nội

0336449789

Hải phát hoàng long

Tòa Hải Phát - La Khê - Hà Đông - Hà Nội

0336449789

Hải phát hoàng long

Tòa Hải Phát - La Khê - Hà Đông - Hà Nội

0336449789